top of page
Purple Satin
TON_9079.jpg

INTERNATIONAL FASHION RUNWAY

Tầm nhìn của International Fashion Runway - Phát triển ngành công nghiệp thời trang thông qua hợp tác chặt chẽ với các nhà thiết kế tài năng trong nước và quốc tế. Mang đến sự đổi mới và đa dạng cho ngành thời trang trẻ em tại Việt Nam. Tạo một môi trường chuyên nghiệp, nơi trẻ em có thể phát triển tài năng và niềm đam mê của mình trong lĩnh vực thời trang.

International Fashion Runway

International Fashion Runway

Tất cả danh mục
Tất cả danh mục
Education
Entertainment

Highlights IFR 2021 (10/01/2021)

JFR5 Overall (1)

Junior Fashion Runway Vol.4 (09/06/2019)

Bubble blur

GALLERY

Junior Fashion Runway (Volume 1 - 5)

TON_9844(1)

TON_9844(1)

004C1876

004C1876

TON_8664

TON_8664

MAN_2563

MAN_2563

TON_8688

TON_8688

004C1825

004C1825

004C1491

004C1491

MAN_3223

MAN_3223

MAN_3253

MAN_3253

IMG_8127

IMG_8127

TON_9079

TON_9079

IMG_8436

IMG_8436

IMG_8600

IMG_8600

MAN_3377

MAN_3377

MAN_3325

MAN_3325

004C2657

004C2657

MAN_3990

MAN_3990

IMG_8787

IMG_8787

IMG_9030

IMG_9030

IMG_9061

IMG_9061

MAN_4898

MAN_4898

TON_9803

TON_9803

MAN_5869

MAN_5869

IMG_9660

IMG_9660

IMG_9654

IMG_9654

IMG_9644

IMG_9644

IMG_9649

IMG_9649

TON_9844(1)

TON_9844(1)

IB1C6992.JPG

IB1C6992.JPG

MAN_3090_1.JPG

MAN_3090_1.JPG

IB1C6956.JPG

IB1C6956.JPG

IB1C6350.JPG

IB1C6350.JPG

IB1C6826.JPG

IB1C6826.JPG

IB1C7036.JPG

IB1C7036.JPG

TON_2043_edited.jpg

TON_2043_edited.jpg

IB1C7037.JPG

IB1C7037.JPG

IB1C6894.JPG

IB1C6894.JPG

IB1C6638.JPG

IB1C6638.JPG

IB1C6310.JPG

IB1C6310.JPG

TON_2407.JPG

TON_2407.JPG

TON_2568.JPG

TON_2568.JPG

TON_2259.JPG

TON_2259.JPG

MAN_3056_1.JPG

MAN_3056_1.JPG

MAN_3049_1.JPG

MAN_3049_1.JPG

MAN_2435_1.JPG

MAN_2435_1.JPG

MAN_1549.JPG

MAN_1549.JPG

IMG_3067.JPG

IMG_3067.JPG

MAN_1502.JPG

MAN_1502.JPG

IMG_3044.JPG

IMG_3044.JPG

IMG_3016.JPG

IMG_3016.JPG

IMG_2906.JPG

IMG_2906.JPG

IMG_2687.JPG

IMG_2687.JPG

IMG_2648.JPG

IMG_2648.JPG

IMG_2643.JPG

IMG_2643.JPG

IMG_2611.JPG

IMG_2611.JPG

IMG_2607.JPG

IMG_2607.JPG

IMG_2083.JPG

IMG_2083.JPG

IMG_1746.JPG

IMG_1746.JPG

IMG_1544.JPG

IMG_1544.JPG

IMG_1400.JPG

IMG_1400.JPG

IB1C6993.JPG

IB1C6993.JPG

IB1C6970.JPG

IB1C6970.JPG

IB1C6845.JPG

IB1C6845.JPG

IB1C6779.JPG

IB1C6779.JPG

IB1C6302.JPG

IB1C6302.JPG

TON_2043.JPG

TON_2043.JPG

MAN_3063_1.JPG

MAN_3063_1.JPG

MAN_2320.JPG

MAN_2320.JPG

MAN_1537.JPG

MAN_1537.JPG

IMG_3047.JPG

IMG_3047.JPG

IMG_2927.JPG

IMG_2927.JPG

IMG_2671.JPG

IMG_2671.JPG

IMG_2623.JPG

IMG_2623.JPG

IMG_2240.JPG

IMG_2240.JPG

IMG_1685.JPG

IMG_1685.JPG

Dash Line
1200x630.jpg

NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Các khóa học dành cho trẻ em và thanh thiếu niên từ 4 đến 18 tuổi.

Bạn quan tâm đến dịch vụ nào?

Cảm ơn!

bottom of page