Search

Giúp con bạn phát triển các kỹ năng mềm bên ngoài trường học


Lứa tuổi mầm non và mẫu giáo, các con đều được học từng con chữ, con số, tuy nhiên các cơ sở giáo dục ở lứa tuổi này thường gặp khó khăn trong việc truyền đạt cũng như giáo dục các con những kỹ năng sống quan trọng khác như kỹ năng giao tiếp và thể hiện cảm xúc.


Trong môi trường lớp học thông thường, các con được học những phép giao tiếp cơ bản như giơ tay khi phát biểu, dạ vâng khi thưa chuyện, nói cảm ơn, nghe hiểu những câu lệnh. Thế nhưng những kỹ năng quan trọng khác trong giao tiếp lại thường không được đưa vào chương trình giảng dạy.


Lý do cơ bản nhất là vì sỉ số lớp học quá đông, dẫn đến việc thiếu kết nối với từng cá nhân các con. Người thầy dù có tận tụy cũng khó có thể tận dụng tối đa thời gian trên lớp để kết nối cũng như chỉ dẫn từng cá nhân một trên lớp. Mẫu giáo là môi trường tuyệt vời, thế nhưng chỉ giữ trẻ thôi thì các con sẽ không học được cách biểu lộ cảm xúc sao cho phù hợp, cũng như tập thói quen biết lắng nghe, hay trên hết là phát triển kỹ năng ngôn ngữ.